Föreläsning om sexualitet och intellektuella funktionshinder inom projektet Fair Sex

Forelasning_Lukkerz_2013

Forelasning_Lukkerz_2013Tisdagen den 19:e november bjöd Ålands fredsinstitut och projekt Fair Sex in till en öppen föreläsning på temat sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar. Sexologen Jack Lukkerz, doktorand från Malmö högskola, höll i föreläsningen som var utformad som ett seminarium där deltagarna fick möjligheten att ställa frågor och föra en dialog. Drygt trettio personer dök upp och tog del av Lukkerz kunskaper samtidigt som de delade med sig av sina egna erfarenheter.

Några av de centrala delarna i föreläsningen och i det som Lukkerz vill lyfta fram var vikten av att prata om sexualitet och lust med personer som lever med intellektuella funktionsnedsättningar och att vara medveten om att de normer som finns kring sex och sexualitet kan vara ännu mer problematiska och begränsande för dem än för personer som inte har intellektuella funktionsnedsättningar. Alla människor är födda med en sexualitet, men den tar sig olika uttryck hos olika personer och människor har olika förutsättningar för sexuella praktiker.