Spiliopoulou Åkermark panelist i Europarådets webb-tv

Sia_pod_cast_Europaradet_2013

Bild från Europarådets hemsida. Europarådet har uppmärksammat att det är 15 år sedan Ramkonventionen om nationella minoriteter trädde i kraft. I samband med en konferens som ägde rum i Strasbourg den 25 november 2013 intervjuades OSSE:s högkommissarie om nationella minoriteter, Astrid Thors och fredsinstitutets direktör och tillika Europarådets president för rådgivande kommitté om nationella minoriteter, […]