Fler och bättre tjej- och killgrupper på Åland

Tjejochkillgrupper

 År 2013 beviljades fredsinstitutet tillsammans med Folkhälsan på Åland Paf-medel från Ålands landskapsregering för det gemensamma projektet ”Fler och bättre tjej- och killgrupper på Åland”. Projektets mål är att lägga en grund för ett fortsatt samarbete mellan fredsinstitutet och Folkhälsan med målet att utöka och kvalitetssäkra tjej- och killgruppsverksamheten på Åland. Tjej- och killgruppsmetoden är […]