President Halonen beskyddar Kastelholmssamtal om fred

Halonen_Sundback

Halonen_SundbackFinlands tidigare president Tarja Halonen har åtagit sig att vara beskyddare för så kallade ”Kastelholmssamtal”, samtal om fred med nordiska talare, arrangerade av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott på Åland. ”Kastelholmssamtalen” planeras att bli återkommande samtal med fredstema under beskydd av president Halonen och med framstående nordiska politiker, diplomater, tjänstemän och forskare som panelister.

Tema norden och freden 2014
Det första Kastelholmssamtalet hålls den 28 mars 2014. Då ska president Halonen och panelisterna – vars namn offentliggörs efterhand – diskutera på temat ”Norden och freden”. Kastelholmssamtalen kommer att ha olika teman vid olika tillfällen. Denna första gång har fredsinstitutet valt ett tema som man arbetat med i flera år. 

Slutseminarium för Fair Sex 2013

Seminarium_fair_sex

Seminarium_fair_sexTisdagen den 17:e december höll Fair Sex ett slutseminarium där det gångna årets arbete presenterades. Fair Sex är både en metod och ett projekt med syftet att motverka sexuellt våld och främja jämställdhet, bemäktande (empowerment) och positiva sexuella vanor bland unga. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering.

Den power pointpresentation som användes under slutseminariet kan laddas ner i pdf här.