Nyhetsbrev/Newsletter 4/2013

Nyhetsbrev_AIPI_4_2013_Page_1

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut / Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 4/2013 Ladda ner / Download pdf.   Innehåll/Contents: President Halonen beskyddare för Kastelholmssamtal om fred / President Halonen patron for Nordic talks on peace Slutsatser från Fair Sex-projektet 2013 / Conclusions from the Fair Sex project 2013 Finansiering beviljad för nordiskt-baltiskt nätverk för jämställdhet / Funding granted […]