Utrikesminister Tuomioja och rådsdirektör Bohlin deltar i Kastelholmssamtal med President Halonen

Sundback_Halonen_Spiliopoulou_webb

Sundback_Halonen_Spiliopoulou_webb

Den 28 mars 2014 ska Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja och Nordiska rådets nytillträdda direktör Britt Bohlin diskutera temat Norden och freden med Finlands tidigare president Tarja Halonen på Kastelholms slott på Åland.

President Halonen har åtagit sig att vara beskyddare för återkommande ”Kastelholmssamtal”, samtal om fred arrangerade av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott på Åland. Vid det första samtalet finns utrikesminister Erkki Tuomioja och Nordiska rådets nytillträdda direktör Britt Bohlin med i panelen för att diskutera ”Norden och freden”, som är temat för det första Kastelholmssamtalet.

– Det är fantastiskt att President Halonen åtagit sig att beskydda Kastelholmssamtalen och att vi i det första samtalet kan ha med ytterligare två tongivande personligheter i frågor om fred och nordiskt samarbete. Utrikesminister Tuomioja och rådsdirektör Bohlin har båda varit tidigt intresserade av och angelägna om att diskutera Nordens fredsprofil, säger Sia Spiliopoulou Åkermark, fredsinstitutets direktör, som kommer att vara moderator för samtalet.

 

Kastelholmssamtal om fred under beskydd av president Tarja Halonen

Kastelholmssamtal logo

Kastelholmssamtalen är ett återkommande evenemang under beskydd av Finlands tidigare president Tarja Halonen, där aktuella fredsfrågor diskuteras inför publik. Evenemanget arrangeras av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott på Åland. Publiken består av ett hundratal inbjudna gäster från Åland, Finland, Sverige och i viss mån övriga Norden och Europa. Det finns också ett antal öppna platser som […]