Ytterligare två talare klara för Kastelholmssamtal 2014

Kastelholmssamtal_logo

Kastelholmssamtal_logoHans Wallmark, svensk riksdagsledamot och vice president för Nordiska rådet samt Aud Lise Norheim, expeditionschef vid Norges utrikesdepartement har tackat ja till att delta i Kastelholmssamtal under beskydd av president Halonen på Kastelholms slott 28.3.2014. Då Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja och Nordiska rådets direktör Britt Bohlin tackat ja redan tidigare har panelen nu fyra deltagare, utöver president Halonen själv. 

Finlands tidigare president Tarja Halonen har åtagit sig att vara beskyddare för återkommande så kallade ”Kastelholmssamtal”, samtal om fred med talare inför inbjuden publik, arrangerade av Ålands fredsinstitut på Kastelholms slott på Åland. Vid det första Kastelholmssamtalet den 28 mars 2014 ska president Halonen och panelisterna diskutera temat ”Norden och freden”.