Nyhetsbrev/Newsletter 1/2014

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut / Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 1/2014 Ladda ner / Download pdf. Innehåll/Contents: Seminarium 13 mars om fred och demokrati / Seminar 13 March on peace and democracy  Seminarium om Norden och freden 28 mars / Seminar on Norden and peace 28 MarchSeminarium och publikation om nordiska självstyrelser och fred planeras / Plans for […]