Medierapportering från Kastelholmssamtalet 2014

Fredag 28.3.2014 hölls de första Kastelholmssamtalen, samtal om fred under beskydd av President Halonen i Kastelholms slott på Åland.  I panelen fanns Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Nordiska rådets nytillträdda direktör Britt Bohlin, expeditionschef vid norska UD
 Aud Lise Norheim 
samt riksdagsledamot och vice president 
för Nordiska rådet 
Hans Wallmark.   Nedan finns länkar till medierapportering från samtalen. Svenska Yle:s nyheter (11.57 in […]