Nordiskt fredsforum på Åland 28.3.2014

Halonen fredsforum 2014

Hur ser man på frågor om fred och säkerhet i de nordiska länderna och inom Norden som helhet? Betraktas Norden som en fredsregion och vad betyder det i så fall, nu och framöver? Det var några av de frågor som diskuterades av panelister från alla de nordiska länderna vid Nordiskt fredsforum som hölls i Smakbyn på Åland den 28.3.2014.

Halonen fredsforum 2014

Fredsforumet arrangerades av Ålands fredsinstitut som en del av ett Nordplus-vuxen-finansierat projekt och nätverk kallat ”Norden för fred?”. Deltagarna i panelen representerade de organisationer som är med i nätverket. Från Norges fredsråd deltog verksamhetsledare Hedda B. Langemyr, från Finlands fredsförbund ordförande Tarja Cronberg, från GAMIP/Peace Alliance Denmark verksamhetsledare Birger Norup, från Islands universitet forskare Silja Bara Omarsdottir och från Föreningen Norden Sverige styrelseledamot Fredrik Harstad. Moderator var Susann Simolin, informationsansvarig vid Ålands fredsinstitut och projektansvarig för ”Norden för fred?”.