Summering från Kastelholmssamtalet 2014 om Norden och freden

Kastelholm12 1

Den 28 mars 2014 anordnade Ålands fredsinstitut Kastelholmssamtal – samtal om fred under beskydd av president Halonen i Kastelholms slott på Åland. Temat för samtalen var Norden och freden – är Norden en fredsregion och kan nordiska erfarenheter användas för fredsarbete runt om i världen?

Kastelholmssamtalet hölls för inbjudna gäster, och i panelen fanns Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Nordiska rådets direktör Britt Bohlin, expeditionschef vid norska UD
 Aud Lise Norheim 
samt riksdagsledamot och vice president 
för Nordiska rådet 
Hans Wallmark.  

President Tarja Halonen var samtalets beskyddare och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark modererade.

Kastelholm12 1

Medverkande i Kastelholmssamtalet 2014

Sundback_Halonen_Spiliopoulou_webb

Fredag 28.3.2014 hölls de första Kastelholmssamtalen, samtal om fred under beskydd av President Halonen i Kastelholms slott på Åland.  I panelen fanns Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja, Nordiska rådets nytillträdda direktör Britt Bohlin, expeditionschef vid norska UD
 Aud Lise Norheim 
samt riksdagsledamot och vice president 
för Nordiska rådet 
Hans Wallmark.   Beskyddare: President Tarja Halonen ”Det är en fin idé. Det är viktigt […]