Fredsinstitutets direktör bevakar minoriteters rättigheter i Ukraina för Europarådet

Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter antog den 1 april 2014 en rapport om situationen för de nationella minoriteterna i Ukraina. Det var första gången någonsin som kommittén sammanställt en rapport om minoriteter ad hoc, dvs med anledning av pågående händelser och utöver den regelbundna tillämpningskontroll som föreskrivs i konventionen.

Rapporten speglar den information och de intryck en delegation från den rådgivande kommittén fick vid möten i Ukraina 21-26 mars. Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, som är kommitténs president, deltog i besöket.