Forskningsartikel om självstyrelsers ställning inom nordiskt samarbete publicerad vid EURAC

Sarah Stephan

Sarah StephanForskare Sarah Stephan blev år 2013 tilldelad Ålands lagtings jubileumsstipendium för att ur ett juridiskt perspektiv analysera hur det nordiska samarbetet inkluderar de nordiska självstyrda områdena. Sarahs arbete har nu publicerats inom rapportserien European Autonomy and Diversity Papers som ges ut av European Academy i Bolzano. Artikeln kan laddas ned här. Sarah har också skrivit ett blogginlägg (på engelska) i den åländska fredsbloggen, där artikeln sammanfattas. Den kan läsas här. 

Regional integration är en global trend. Stater är utgångspunkten och att integrera självstyrda områden i internationella institutionella ramar är en utmaning. Hur internationella organisationer hanterar självstyrda områden har inte undersökts systematiskt. Vilka förmågor behöver internationella organisationer för att kunna inrymma autonomier i sina institutionella ramar? Sarah Stephan har gjort en fallstudie av en sådan ram, nämligen det nordiska samarbetet och hur det hanterar de nordiska autonomierna, Färöarna, Grönland och Åland, med utgångspunkt i internationell institutionell rätt.