Forskningsrapport om inflyttning till självstyrda områden

Heidi

Heidi Öst Verena Wisthaler I rapport nummer 2/2014 i serien Rapport från Ålands fredsinstitut undersöks strukturer som inkluderar och exkluderar inflyttade i två självstyrande områdena som traditionellt bebos av nationella minoriteter, nämligen Sydtyrolen (Italien) och Åland (Finland). Rapporten har titeln Minorities and immigration − frameworks of exclusion and inclusion in Åland and South Tyrol compared och […]