Nyhetsbrev/Newsletter 2/2014

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut / Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 2/2014 Ladda ner / Download pdf. Innehåll/Contents Ny rapport om immigration till självstyrda områden / Report on immigration to autonomous regionsForskningsartikel och blogg om självstyrelser i det nordiska samarbetet / Research article and blog piece on autonomies in the Nordic cooperationVerksamhetsberättelsen finns nu […]