Debattartikel om militärövning i Ålands närhet

I början av september står Finlands marin värd för den multinationella krishanteringsövningen Northern Coasts 2014 (NOCO), vilket innebär att Ålands ställning som demilitariserat och neutraliserat område aktualiseras.  Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark har skrivit en debattartikel med titeln ”En ny militärövning hålls i höst i Ålands närområde” som publicerades i Nya Åland och Tidningen Åland […]