Välkommen på workshopledarutbildning i Fair Sex

Fairsex närärdetförsent hemsidaDen 27-28 augusti 2014 hålls workshopledarutbildning inom projektet Fair Sex. Vi vänder oss främst till dig som är intresserad av att hålla workshopar för elever under hösten 2014, men även andra intresserade är välkomna i mån av plats. Utbildare är projektmedarbetare Liselott Lindén och projektledare Cecilia Brenner. 

Utbildningen hålls i Ålands fredsinstituts lokaler på Hamngatan 4, kl. 16:00 – 20:30 båda dagarna.

Projektet Fair Sex är utvecklat och genomförs av Ålands fredsinstitut. Målet är att förebygga sexuellt våld och främja positiva sexuella upplevelser bland unga genom att uppmuntra till samtal om sex och relationer, ömsesidighet, respekt och jämställdhet. Projektet finansieras av Ålands landskapsregering. 

Gästforskare 2014: Armenak Tokmajyan

Armenak

Armenak Tokmajyan är gästforskare hos Ålands fredsinstitut under augusti 2014. Armenak har en magisterexamen i fred, medling och konfliktforskning från Tammerfors universitet och Tammerfors fredsforskningsinstitut (TAPRI) i Finland. Han har tidigare studerat vid universiteten Van Amsterdam, Sciences-po Paris och University of Kalamoon i Syrien. Sommaren 2013 arbetade Tokmajyan som forskningsassistent vid Krishanteringscentret (CMC) i Finland. […]