Utbildning för tjej- och killgruppsledare

Tjejochkillgrupper

TjejochkillgrupperVILL DU GÖRA EN INSATS FÖR UNGDOMAR? 

Bli tjej- eller killgruppsledare!

Informationstillfälle tisdagen 26 augusti kl 17.00 i Folkhälsans allaktivitetshus. Anmälan senast den 22 augusti till malin@peace.ax 

Utbildning för tjej- och killgruppsledare den 13-14 september 2014. Anmälan senast 7 september till malin@peace.ax.