Informationstillfälle om Erasmus+ programmet

boundaries 210

Onsdag den 3 september hålls två informationstillfällen om Erasmus+ programmet i mötesrum Rödhamn i Ålands lagting i Mariehamn. Bild från ungdomsutbytet Boundaries som hölls på Åland 2011. Erasmus+ är Europeiska uniones program för utbildning, ungdomar och idrott. Inom detta omfattande program finns möjligheter för ungdomsorganisationer att söka bidrag, t.ex. för att ordna ungdomsutbyten, ta emot/sända […]