Forskare möts på Åland för att diskutera de nordiska självstyrelserna och freden

Forskarmote nordiska sjalvstyrelser 5.9.2014

Forskarmote nordiska sjalvstyrelser 5.9.2014Den 5 september 2014 samlas nio forskare på Åland för att diskutera de nordiska självstyrelserna och freden. Det är uppstarten på ett projekt som initierats av Ålands fredsinstitut och genomförs med stöd från Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott.

I projektet deltar forskare som utifrån sina specialområden gör fallstudier eller jämförelser av Åland, Grönland och Färöarna inom områdena säkerhetspolitik, juridik, statsvetenskap och ekonomi. Forskarna kommer också att diskutera självstyrelserna i relation till utvecklingen inom Norden samt deras relevans för fredlig utveckling i andra delar av världen. Det underlag som skrivs av forskarna ska utgöra inspiration för en konferens som ska ordnas i början av 2015 där beslutsfattare och allmänheten kan delta. En slutlig publikation ska färdigställas efter konferensen.