Ålands fredsinstituts direktör avslutar sitt uppdrag inom Europarådet

Sia podcast europaradet oktober 2014 kopia

Sia podcast europaradet oktober 2014 kopia

”Klimatet för minoriteter och mångfald i Europa hårdnar” 

Det främlingsfientliga, nationalistiska och våldsbenägna klimatet i Europa de senaste åren är starkt oroväckande för alla som tillhör olika minoritetsgrupper. Det konstaterar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark efter två år som president för Europarådets minoritetskommitté.

Sia Spiliopoulou Åkermark, docent i folkrätt, har under de senaste två åren varit president för Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Hennes mandatperiod avslutades i Strasbourg i september, då hon inför Europarådets ministerkommitté presenterade en slutrapport om hur situationen för minoriteter utvecklats i de europeiska länderna under åren 2012-2014.