Newsletter 3/2014

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut / Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 3/2014 Ladda ner / Download pdf. Innehåll/Contents: Direktörens uppdrag som president för Europarådskommitté avslutat / Director’s mandate as president of Council of Europe committée concludedFöresläsning om medling med Eleanor Lind / Lecture on mediation with Eleanore LindNya anställda / New staffMed mera / […]