Volontär 2014-2015: Kristina Dulebova

Kristina webb

Kristina Dulebova från Slovakien är EVS-volontär på Ålands fredsinstitut från 8.10.2014 till 30.9.2015. Kristina har en kandidatexamen i internationella relationer och diplomati från Matej Bel University i Slovakien och skriver just nu sin magistersuppsats i internationella relationer vid Istanbuls universitet. Temat för uppsatsen är vilken roll länder kan ha som tredjepartsmedlare i konfliktmedling. Som fall […]