Forskare Sarah Stephan på konferens om självbestämmande i Europa

Sarah Bern selfdetermination okt2014

Sarah Bern selfdetermination okt2014

Den 9 till 11 oktober 2014 anordnade den geografiska institutionen vid universitetet i Bern i Schweiz en konferens om självbestämmande i Europa med fokus aktuella utmaningar i multinationella stater. Fredsinstitutets forskare Sarah Stephan deltog och samarbetade med kollegor från det europeiska centret för minoritetsfrågor (ECMI) i Flensburg, som moderator och opponent i en paneldiskussion om självbestämmandediskurser i Östeuropa. Sarah presenterade också sin forskning om flernivåstyre och autonomiers möjligheter till deltagande inom EU och nordiska rådet/ministerrådet i en panel som diskuterade olika modeller för att möta krav på självbestämmande.