Nordiskt seminarium om praktiska metoder för fredsarbete hölls på Island

Nordenforfred Islandsseminarium webb

Den 10 oktober 2014 höll projektet och nätverket ”Norden för fred?” ett seminarium på Island. Fyra talare från de nordiska länderna delade med sig av sina kunskaper om metoder för fredsarbete.

Projektet ”Norden för fred?” arrangerar under loppet av två och ett halvt år ett öppet seminarium i varje nordiskt land utifrån något av projektets två huvudteman – för det första frågan om Nordens och de nordiska ländernas relation till fred, för det andra hur man kan sprida och förankra fredliga förhållningssätt på gräsrotsnivå och genom vuxenutbildning. Vid seminariet på Island berättade fyra talare från olika delar av Norden om verktyg och förhållningssätt som kan bidra till fredlig samhällsutveckling.

Nordenforfred Islandsseminarium webb