Charlotte Winberg nyanställd vid fredsinstitutet

Charlotte webb

Charlotte Winberg är nyanställd som projektansvarig för Kastelholmssamtalen 2015. Charlotte kommer att jobba deltid med arrangemangen samtidigt som hon avslutar sina magistersstudier vid Åbo Akademi inom ämnet folkrätt. Charlotte har tidigare fungerat som sommarpraktikant på Ålands fredsinstitut under sommaren 2011. Utöver detta har hon jobbat med barns rättigheter för PLAN Finland, humanitära frågor på Finlands […]