Ålands fredsinstitut får finansiering för ”modigt” forskningsprojekt om demilitarisering

Kones hemsida

Kones hemsidaÅlands fredsinstituts direktör docent Sia Spiliopoulou Åkermark har beviljats forskningsfinansiering av den privata finländska forskningsstiftelsen KONE för projektet ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”.

Projektet är treårigt och ska pågå mellan 2015 och 2018. KONE-stiftelsen beviljar stöd för ett år i taget och beviljat nu stöd för projektets första år (86.500 euro).

Här kan du ladda ner en pdf som beskriver projektet (på engelska).