Projektet: ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”

Alandica

Ålands fredsinstitut driver under 2014 och 2015 projektet ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”. Projektet som genomförs med stöd från och i samarbete med Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott ska resultera i en publikation som innehåller forskningsartiklar och sammanfattningar av innehållet i en konferens som genomförs inom projektet.

Läs mer om konferensen här.