Ny på fredsinstitutet: Petra Granholm

Petra webb stor

Petra Granholm är nyanställd på Ålands fredsinstitut från 1.2.2015. Petra Granholm är politices magister från Åbo Akademi med huvudämne folkrätt och innehar även en master i resursförvaltning från högskolan i Akureyri, Island. Hon har även tidigare arbetat för Ålands fredsinstitut som forskare bl.a. med fokus på urfolks och nationella minoriteters rättigheter. Hennes senaste arbetsgivare var Ålands landskapsregering, där hon […]