Vikten av fredliga konfliktlösningar för minoriteter: tidigare gästforskare i Sonderborg

De danska och tyska minoriteter som bor på varsin sida av gränsen mellan Tyskland och Danmark har kulturella och språkliga rättigheter som regleras genom Köpenhamn-Bonn förklaringarna från 1955. Dessa två förklaringar, som ses som en slags ”grundlag för gränslandet”, fyller 60 år i år. Jubiléet uppmärksammades nyligen genom konferensen ”60 år av Bonn-Köpenhamn förklaringarna – minoriteters […]