Internationell minoritetskonferens hölls i Mariehamn

Minoritetsseminarium 2015 72 8

Minoritetsseminarium 2015 72 8

”Minority Protection at a Crossroads” var titel och tema för den internationella konferens som Ålands fredsinstitut ordnande den 31.3 2015 i Alandica kultur- och kongresshus i Mariehamn.

Temat för konferensen var minoritetsskydd i Europa och det vägskäl minoritetsskyddet anses stå i idag. Konferensen ordnades med stöd från Europarådets rådgivande kommitté om tillämpningen av ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter och kommitténs arbete och ramkonventionen var ett av konferensens fokus. Den rådgivande kommittén var välrepresenterad på konferensen, både i publiken och i talarstolen. Ordförande för den rådgivande kommittén, Francesco Palermo, höll ett anförande om ramkonventionens betydelse och den rådgivande kommitténs kommande utmaningar. Första vice-ordförande för den rådgivande kommittén, Petra Roter, höll också ett anförande om de utmaningar minoritetsskyddet står inför i relation till nationalism. Tidigare ordföranden för den rådgivande kommittén, Alan Phillips och Rainer Hofmann bidrog också med anföranden under konferensen.

Lyssna på tal från konferensen (på engelska) här.