Rapport från tre års arbete med projektet Fair Sex

Nu finns slutrapporten från tre års arbete (2012-2014) med projektet Fair Sex att ladda ner, i pdf, här. Rapporten beskriver övergripande det arbete som bedrivits, vilka framgångar projektet haft, men ocksåvilka svårigheter arbetet stött på. I rapporten redogörs även för förslag inför framtida arbete med jämställdhetsintegrering och mot sexuellt våld, ansatsen är att vara framåtblickande. […]