Forskningsrapport om framgångsfaktorer för territoriella autonomier

Report 1 2015 online FINAL Page 001

Report 1 2015 online FINAL Page 001

Rapport nummer 1/2015 i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute: Conflict Regulation through Self-Rule – Success Factors of Territorial Autonomy Systems.

 Vilka faktorer avgör hur framgångsrik en territoriell självstyrelse blir? Frågan har länge sysselsatt forskningen inom Ålands fredsinstitut. Vi är därför glada över att kunna presentera det senaste bidraget till denna forskning, skrivet av Felix Schulte, som för närvarande doktorerar i statskunskap vid Ruprecht-Karls universitetet i Heidelberg, Tyskland. Schulte var gästforskare vid Ålands fredsinstitut sommaren 2013 och använder också Åland som fallstudie i sin rapport.

Rapporten kan laddas ner gratis här.