Fair Sex anpassas till högstadieelever

det har kanns inte helt bra

Workshopar i metoden Fair Sex har under fyra år erbjudits till ungdomar som går andra året på gymnasiet på Åland. Många har menat att temat för Fair Sex, sexuella gråzoner, är något som bör diskuteras också med yngre ungdomar. Nu utvecklas konceptet vidare och materialet anpassas till en yngre målgrupp.Under workshoparna i Fair Sex diskuteras […]