Nordiskt seminarium om Arktis hölls i Norge

Seminarium Oslo

Seminarium OsloDen 15-16 april 2015 höll projektet och nätverket ”Norden för fred?” ett seminarium i Oslo. På seminariet diskuterades hur de nordiska länderna och andra aktörer kan verka för alternativ till militarisering i Arktis.

Projektet ”Norden för fred?” arrangerar under loppet av två och ett halvt år ett öppet seminarium i varje nordiskt land utifrån något av projektets två huvudteman – för det första frågan om Nordens och de nordiska ländernas relation till fred, för det andra hur man kan sprida och förankra fredliga förhållningssätt på gräsrotsnivå och genom vuxenutbildning. Nätverket samlades för fjärde gången, denna gång i Norge i april 2015 och titeln på det öppna seminarium som då ordnades var ”Civilt ägande av säkerhet i norr”.