Spiliopoulou Åkermark publicerad i ny antologi om minoriteter i Norden

Docent Sia Spiliopoulou Åkermark har bidragit med ett kapitel i den nyutgivna antologin ”The Challenge of Minority Integration. Politics and Policies in the Nordic Nations” (2015). Publikationenundersöker utmaningar för de fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige vad gäller integration av minoriteter. I två inledande artiklar och sju fallstudier diskuteras två huvudsakliga frågeställningar. För […]