Nytt arbetspapper: Irakiska Kurdistans framtid: Den “Islamska Staten” som katalysator för självständighet?

Working paper Jungbluth 2015 picture

Working paper Jungbluth 2015 pictureSILKE JUNGBLUTH

Irakiska Kurdistan är den enda kurdiska regionen med självstyrelsestatus och relativt långtgående erkända kulturella rättigheter. Silke Jungbluth har under sommaren på fredsinstitutet skrivit arbetspappret ”The future of Iraqi Kurdistan: The ”Islamic State” as Catalyst for Independence?” som handlar om irakiska Kurdistans historia fram till IS invasion och den förändrade verklighet som denna medför. Författaren beskriver möjligheterna för en framtida kurdisk stat men diskuterar också utökad självstyrelse som ett alternativ till full självständighet för kurderna i Irak. Arbetspapprets sista uppdatering gjordes i mitten av augusti 2015.

Laddas ner i pdf, här.

KID – genuspedagogik i förskolor

Projektet ”KID – Lika möjligheter för pojkar och flickor på dagis” i Vilnius, Litauen har drivits av Ålands fredsinstitut åren 2015-2016 med finansiering från Nordiska ministerrådet och Emmaus Åland. Tre daghem drivna av icke-statliga organisationer har arbetat med jämställdhet under projektets gång. Förutom Waldorf på Åland har också Nendre i Vilnius, Litauen och ”Star of […]