Jämförande forskningsrapport om Ålandsexemplet och den självstyrda regionen i muslimska Mindanao (Filippinerna)

Report 2 2015 Blomberg Page 01

Report 2 2015 Blomberg Page 01Rapport nummer 2/2015 i rapportserien Rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute: The Åland Example Applied – a Case Study of the Autonomous Region of Muslim Mindanao

Kan Ålandsexemplet användas som inspirationskälla i muslimska Mindanao och i så fall till vilka delar? Det är huvudfrågan i statsvetaren Gustav Blombergs jämförande studie av Åland och muslimska Mindanao i Filippinerna, en studie som nu ges ut som nummer 2/2015 i Ålands fredsinstituts rapportserie.

Ett informationsblad om rapporten i pdf finns här.

Rapporten i sin helhet finns som pdf här.