Fredsinstitutet deltog i seminarium om Ålands särställning vid krissituationer

Magmaseminarium24.11.2015 3webb

Magmaseminarium24.11.2015 3webbDen 24.11.2015 deltog fredsinstitutets ordförande Barbro Sundback och tf direktör Kjell-Åke Nordquist i ett lunchseminarium med titeln ”Hotar en krissituation Ålands särställning?”, anordnat av tankesmedjan Magma i Helsingfors.

Ambassadör emeritus Renée Nyberg, Sfp-ordföranden, förra försvarsministern Carl Haglund och ordföranden för Ålands fredsinstitut Barbro Sundback, talade om Ålands demilitariserade och neutraliserade status. Utgångspunkten för seminariet var att Ålands folkrättsliga ställning måste beaktas när Finland utvecklar sitt militära samarbete i Europeiska unionen och internationella organisationer, men att det råder olika uppfattning om och hur Ålands särställning kommer att beaktas i militära krissituationer och vid eventuella terroristangrepp.