Nordquist höll tal om Åland i Åbo

Nordquist Turku Rotaryspeech

Den 8 december höll Ålands fredsinstituts direktör, docent Kjell-Åke Nordquist, en presentation för rotarymedlemmar i Åbo, Finland om fredsinstitutets arbete och om Ålandsexemplets internationella relevans. Nordquist talade vidare om Ålands status – som är förankrad både i internationella avtal och i Finlands grundlag – och beskrev att den består av flera delar som samverkar på […]