Välbesökt lunchseminarium om Ålands demilitarisering och neutralisering

Demilitariserings seminarium 2

  Två forskare från det treåriga projektet “Demilitarisation in an  increasingly militarised world. International perspectives in a  multilevel framework – the case of the Åland Islands” medverkade vid  ett lunchseminarium som Ålands fredsinstitut arrangerade i Mariehamn 29.2.2016 och som lockade ett trettiotal åhörare. Forskaren Saila Heinikoski diskuterade om hur EU:s utrikes- och  säkerhetspolitik inverkar på […]