Nordiska tankar om fred i tidskriften Nordens tidning

Nordens tidning

Nordens tidning Årets första nummer av Föreningen Norden Sveriges tidskrift Nordens tidning har temat fred, och en stor del av innehållet är skrivet av partnerorganisationerna i projektet ”Norden för fred?”, som leds av Ålands fredsinstitut. Föreningen Norden Sverige är en av partnerorganisationerna i projektet, som finansieras av Nordiska ministerrådets program Nordplus vuxen.

Tidskriften Nordens tidning har en upplaga på 13 000 exemplar, den går till föreningens medlemmar i Sverige samt till ett hundratal prenumeranter i övriga Norden. Politikerna i Nordiska rådets svenska delegation plus många tjänstemän inom regeringskansliet får också Nordens Tidning.

Nordens tidning finns tillgänglig digitalt på Föreningen Norden Sveriges hemsida.