Demilitariseringsprojekt höll forskarmöte i Mariehamn

Demilitariseringsprojekt1

 Forskarna och de vetenskapliga rådgivarna i projektet ”Demilitarisering i en allt mer militariserad värld” träffades i Mariehamn den 31 mars 2016. Dagen före mötet deltog Professor Said Mahmoudi (Stockholms universitet) och Direktör Timo Koivurova (Arktiska centret i Rovaniemi) i Kastelholmssamtal för fred 2016 och det efterföljande rundabordssamtalet, båda med temat ”En hållbar fred runt Östersjön”. […]

Diskussioner om fred och framtid – sammanfattning från Kastelholmssamtalet 2016

IMG 3184 2

Vilka är de största hoten mot vår säkerhet i Östersjöregionen just nu och hur kan vi hitta möjligheter att verka för en fredlig framtid? Det var huvudfrågorna under Kastelholmssamtalet 2016 som hölls den 30 mars under beskydd av president Tarja Halonen på Kastelholms slott på Åland, under rubriken ”En hållbar fred runt Östersjön – nya tider, nya frågor”.

Samtalet hölls på dagen för Ålands demilitarisering och neutralisering, och denna Ålands status – som tillkom som ett alternativ till militära lösningar – är också en av utgångspunkterna för Kastelholmssamtalen. Ålands fredsinstitut vill med Kastelholmssamtalen skapa en arena för samtal där freden står i centrum och där fokus ligger på att identifiera möjligheter till fredliga lösningar på aktuella problem.

President Tarja Halonen är Kastelholmssamtalets beskyddare, och liksom vid det första samtalet år 2014 deltog hon aktivt i diskussioner med panelen, som i år bestod av Pekka Haavisto, ledamot i Finlands riksdag och utrikesministerns specialrepresentant för fredsmedling, Lena Ek, ordförande för Södra Skogsägarna och tidigare Sveriges miljöminister, Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet och Hanna Ojanen, Jean Monnet-professor vid Tammerfors universitet. Samtalet modererades av Ålands fredsinstituts forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark.

IMG 3184 2