Spiliopoulou Åkermark i gästföreläsningar och seminarium i Uppsala

Sia talar

Under april månad är fredsinstitutets forskningsledare, docent Sia Spiliopoulou Åkermark, gästforskare vid Centret för Rysslandsstudier och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Under sin vistelse i Uppsala håller hon två gästföreläsningar och medverkade den 13 april i seminariet ”Europas föränderliga säkerhetslandskap – utmaningar och lösningar” arrangerat av Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa vid Uppsala universitet. […]