Ny rapport granskar hur EU-rätten påverkar Ålands självstyrelse

anna lena 2008

Rapport från Ålands fredsinstitut, nr 1-2016 EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland Författare: Anna-Lena Sjölund På Åland finns en uppfattning om att Finlands och Ålands EU-medlemskap medfört ett ”självstyrelseläckage”, dvs att det självstyrda landskapet Ålands möjligheter att stifta lagar har inskränkts. I rapporten ”EU-rätten och behörighetsfördelningen mellan riket Finland och landskapet Åland” […]

Spiliopoulou Åkermark deltog i OSSE-konferens om minoriteter i Haag

Sia Haag 2016

Sia Haag 2016Den 20-21 april deltog forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark i en konferens som hölls med anledning av att det är 20 år sedan Haagrekommendationerna om nationella minoriteters rätt till utbildning antogs. Konferensen ordnades i Haag av OSSE:s högkommissarie för nationella minoriteter, Astrid Thors.

Den två dagar långa konferensen sammanförde 180 regeringsrepresentanter, experter, lärare, pedagoger, civilsamhällesrepresentanter och andra aktiva inom utbildning, konfliktlösning och fredsbyggande, för att diskutera vilka utmaningar som finns när det gäller att anpassa utbildningssystem till etniskt diversifierade samhällen.