Direktör Kjell-Åke Nordquist föreläste i Östtimor

Kjell Ake Osttimor 2016

Kjell Ake Osttimor 2016

Den 16 – 23 april besökte fredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, Timor-Leste där han höll flera offentliga föreläsningar om övergången mellan post-konfliktsituationer och långsiktig stabilitet och statsbyggnad, hela tiden med utgångspunkt från Nordquists medlingsarbete i Timor-Leste 1998- 2003. Dessutom diskuterades samverkan med företrädare för universitet och regeringsorgan om möjligheten att utveckla ett samarbete om konflikthanteringsmodeller, baserat på de mångåriga historiska kontakterna mellan Åland och Östtimor. Stort intresse fanns också för att ta emot praktikanter eller studerande med intresse för att studera turismutveckling, regionalt ekonomiskt samarbete och miljö – frågor där Åland har både erfarenhet och kompetens. Förhoppningen är, att normala och fruktbärande kontakter inom flera samhällsområden kan komma till stånd mellan Åland och Östtimor, nu när landet har bilagt de centrala interna konflikterna och istället är på väg att utvecklas till en fungerande demokrati.