Blogginlägg om världsomspännande krisprat av Sia Spiliopoulou Åkermark

Idag, på Europadagen den 9 maj, publiceras ett blogginlägg där docent Sia Spiliopoulou Åkermark noterar en ökande användning av ordet ”kris”. Hon argumenterar för att detta världsomspännande ”krisprat” kan överskugga de framgångar som nåtts med hjälp av multilateralt samarbete och att det kan tjäna som skäl för att göra undantag från överenskomna juridiska och sociala […]