Lunchseminarium 17.5.2016 – Gunilla Herolf: Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?

Lunchseminarium Herolf 17.5.2016

Den 17.5.2016 arrangerar Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium med rubriken ”Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?” Med Lissabonfördraget skulle EU bli bättre rustat att hantera problemen i Europa och dess närhet. I stället ser vi en organisation i kris, samtidigt som problemen hopar sig. De initiativ som tas kommer nu från de stora länderna. Hur ska små […]