Besök från Moldavien och Gagauzien

Moldova Gagauzia webb

Den 25-26 maj fick Åland besök av representanter för arbetsgruppen för parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling. Gagauz-Yeriregionen i södra Moldavien fick självstyrelse under 1990-talet för att skydda den gaguaziska minoritetens rättigheter. Studiebesöket till Åland arrangerades av CMI, som arbetar för att underlätta informella och offentliga dialogprocesser mellan parlamentet i Moldavien och Gagauziens folkförsamling, med […]

Kjell-Åke Nordquist utnämnd till professor

Kjell Ake Nordquist

Fredsinstitutets direktör, Kjell-Åke Nordquist, har fått en ny titel. Han har utnämnts till professor i internationella relationer med särskild inriktning på praktiskt fredsbyggande och mänskliga rättigheter vid programmet för Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm.