Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?

Gunilla

Gunilla Herolf är ordförande för Ålands fredsinstituts forskarråd, fil dr, Stockholms Universitet) och har varit forskare vid Utrikespolitiska Institutet i Stockholm och vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI). Hennes forskning rör europeisk integration och det europeiska säkerhetspolitiska samarbetet. Den 17.5.2016 arrangerade Ålands fredsinstitut ett lunchseminarium där Gunilla Herolf talade under rubriken ”Vad hände med EU:s säkerhetspolitik?”. […]